ŽVEJAMS

Orų prognozė
Žūklė (video)
Partneriai ir forumai

Mūsų kraštas

Rietavo šventės (video)
Rietavas internete
Policijos komisariatas
Rietavo miškų urėdija
Vatušiai
Tverai
FotoSkrydis

ĮDOMU

Stygų teorija
Kur dabar žaibuoja?
Pasaulinė statistika
Valstybės skola
Bajeriai
Fejerverkai
Rietave linksma (video)

Naudingos nuorodos

Interneto greičio matuoklės
Licenzija programinei įrangai
Virusų tikrinimas
Įvairios programos
Naujausios programos, etc.
Naršymo anonimiškumas
Vikipedia
Fibo group LTD
Matų konverteris
Klausos patikrinimas
Universal Cyrillic decoder

ANEKDOTAS

Guli senas suvalkietis mirties patale, šalia jo lovos stovi visa šeima, visi nuliūdę, nori atsisveikinti su seneliu... Staiga suvalkietis prabyla drebančiu balsu: - Ar mano žmona čia? - Čia aš, mielasis, čia! - atsako žmona. - Ar mano vaikai čia? - Taip tęveli, mes šalia tavęs stovim! - atsako nuliūdę vaikai. - O mano anūkai čia? - Taip seneli, mes visi čia! Visa tavo šeima! - Tai kokio velnio šviesa virtuvėj palikta?!.Elektroniniai valdžios vartai

Locations of visitors www.rietavas.com

Sena versija

Acme test